Tag: woningbouw

Woningbouwplannen voor ’t Ambacht: ‘Nog niet gelukt plannen concreet te maken’

Hart Voor Katwijk en KiesKatwijk willen dat er haast gemaakt wordt met woningbouw op het braakliggende terrein op 't Ambacht in Katwijk aan den...

Gemeente vraagt inwoners om hulp: ‘Waar in Katwijk moeten woningen komen?’

De gemeente Katwijk vraagt inwoners om te helpen bij de zoektocht naar plek voor woningen. Waar kan nog gebouwd worden, op welke wijze, hoe...

Alle partijen na veel rumoer weer positief en eensgezind over woningbouw...

De provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk, de gemeente Wassenaar en het rijk hebben de afgelopen weken veel discussies gevoerd over het aantal te bouwen...