Tag: sociale huur

Geen huurverhoging bij sociale huurwoningen

Dunavie heeft, in nauwe samenwerking met Stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD), besloten om de huurprijs van sociale huurwoningen dit jaar niet te verhogen. Dunavie wil...

Zorgen over nieuw lotingsysteem voor sociale huurwoningen

Woningcorporaties mogen tien procent van hun sociale huurwoningen via loting verhuren. Dat staat in het voorstel voor de nieuwe Huisvestingsverordening van Holland Rijnland. Een...