In Katwijk komt voorlopig geen nachtbus. De coalitie in Katwijk wilde een proef doen met nachtelijk openbaar vervoer tussen Katwijk en Leiden op vrijdag, zaterdag en feestdagen. Maar de gemeente kan geen bedrijf vinden die deze proef wil uitvoeren. De vervoerders geven aan dat er te weinig chauffeurs zijn die in deze nachten de bussen kunnen en willen rijden.

DURF pleit al sinds de oprichting van de partij voor een nachtbus. De fractie heeft hiervoor al meerdere pogingen ondernomen. Maar ook nu de partij in de coalitie zit en de pilot heeft laten vastleggen in het coalitieakkoord, is er nog geen zicht op een nachtbus.

Tijdens de coronaperiode is er veel personeel vertrokken bij de busmaatschappijen. Veel bestaande nachtlijnen zijn daardoor al na die periode ook niet meer teruggekomen. Bovendien is het al moeilijk genoeg om de roosters overdag te vullen.

Naast het personeelstekort geven diverse vervoerders aan dat zij tijdens de nachtritten ook meer vernielingen en baldadigheid verwachten en daar zitten zij niet op te wachten.