Er komen bij het asielzoekerscentrum in Katwijk 80 tijdelijke flexwoningen. De woningen zijn voor statushouders en woningzoekenden van Dunavie die dringend op korte termijn een huis nodig hebben.

De gemeente Katwijk onderzocht samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Dunavie en het Rijksvastgoedbedrijf al een tijd of het haalbaar is om bij Valkenhorst tijdelijke woningen te realiseren.

Het COA investeert in 36 tijdelijke flexwoningen. Daarnaast wordt samen met partners Dunavie en het Rijksvastgoedbedrijf het noordelijke COA-kantoorgebouw aan de 1e Mientlaan getransformeerd tot 44 tijdelijke woningen.

Het COA stel wel een aantal voorwaarden aan de financiële bijdrage.

Zo moeten binnen de 600 bestaande plekken op het AZC 40 plekken vrijkomen voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) voor de duur van 5 jaar. Het COA biedt deze jongeren een vervangende gezinssituatie, zorgt voor de huisvesting, 24-uurs begeleiding en zorgt voor dagbesteding. De jongeren die hier mogen blijven, gaan naar school en kunnen lid worden van sportverenigingen.

Daarnaast is afgesproken dat in gemiddeld de helft van de tijdelijke flexwoningen statushouders opgevangen worden. Dit zijn mensen die in Nederland mogen blijven en op zoek zijn naar een huis. Vanuit deze tijdelijke woningen kunnen zij doorstromen naar een permanente woning.

Burgemeester Cornelis Visser: ‘Katwijk loopt hiermee vooruit op de spreidingswet en neemt op deze manier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Katwijkse samenleving biedt een veilige plek aan 40 kinderen en jongeren die op de vlucht zijn en hulp hard nodig hebben’.

De gemeenteraad moet nog instemmen met de afspraken en de voorwaarden.