Best Defence Taekwondo is teleurgesteld in de gemeente Katwijk. De eigenaar wil een sportzaal openen in ’t Heen waar hij zijn taekwondo lessen kan voortzetten. Maar de gemeente heeft zijn vergunningsaanvraag afgewezen.

De lessen van Best Defence Taekwondo werden altijd gegeven in de gymzaal in van de Van Lierestraat. Maar door de sloop van de gymzaal moest de eigenaar uitwijken naar twee verschillende locaties in Rijnsburg, omdat er geen gymzalen meer beschikbaar zijn.

De eigenaar schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat hij niet de enige is die wil uitbreiden, maar geen accommodatie kan vinden. Hij ziet een groot tekort aan goede sportaccommodaties.

De ondernemer kan echter terecht in een schuur in ’t Heen. Het pand van zijn broer heeft twee verdiepingen waarvan één ruimte leegstaat en geschikt is voor een sportzaal.

In februari heeft hij een scan laten maken naar de mogelijkheden om hier een sportzaal te vestigen. Maar de gemeente heeft zijn verzoek voor een sportschool afgewezen. De sportzaal past niet binnen het bestemmingsplan en de strategie voor het gebied.

Vreemd, vindt de eigenaar, omdat er in ’t Heen wel al een sportschool gevestigd is. ‘Door Basic-Fit anders te behandelen als mijn sportzaal wordt er geen rekening gehouden met het fair play en/of gelijkheidsbeginsel van behoorlijk bestuur.’

De man benadrukt dat hij geen financiële steun van de gemeente nodig heeft en dat hij zo’n 60 tot 80 kinderen lesgeeft, van de straat houdt en opvoedt tot sportieve, actieve en sociale jongeren op gezond gewicht.

GemeenteBelangen heeft het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd. De partij noemt de afwijzing een ‘ophoping van vele beleidsstukken die het voor een gemiddelde burger met een goed initiatief niet makkelijker maakt’.

De fractie ziet nog kansen voor de sportzaal. ‘De precedentwerking van de aanwezigheid van al een sportschool (Basic fit), de mogelijkheid in het bestemmingsplan tot specifieke aanduiding, de vage omschrijving van matig gedifferentieerd profiel en het feit dat er in de gemeente Katwijk nu al veel te weinig sport plekken zijn, ziet GB echt geen goede reden dit initiatief niet vol te omarmen.’