Bewoners aan de Voorstraat, Noordeinde en Dwarsstraat zijn de overlast in hun buurt zat. De overlast wordt volgens de buurtbewoners veroorzaakt door de bezoekers van café The Safe aan de Voorstraat. ‘Er is inmiddels een onhoudbare situatie voor de buurtbewoners ontstaan waar op geen enkele manier een einde aan lijkt te komen’, schrijven zij in een brief aan de gemeenteraad. ‘Deze overlast is een enorme inbreuk op ons woongenot.’

Bezoekers van het café zijn luidruchtig, plassen tegen de gevels en in de omgeving wordt er drugs gedeald en gebruikt. Daarnaast klagen de bewoners over de luide muziek van The Safe. De bewoners denken dat hierdoor de waarde van huizen flink gedaald is.

Marco van Duijn, eigenaar van The Safe, heeft begrip voor de zorgen en het ongemak van de buurtbewoners. ‘We nemen deze kwestie uiterst serieus en willen benadrukken dat we ons best doen om deze problemen aan te pakken.’

Van Duijn heeft naar eigen zeggen goed contact met de directe buren in de straat. Hij vindt het opvallend dat de ondertekenaars van de brief een blok verderop wonen en nooit persoonlijk contact hebben gezocht om hun zorgen te uiten. ‘Wij moedigen open communicatie met de buurt aan en zijn altijd bereid om met hen in gesprek te gaan om oplossingen te vinden.’

The Safe heeft al een aantal maatregelen genomen om overlast tegen te gaan. Er zijn onder andere meer toezichthouders aanwezig en de rooktijden buiten het café worden beperkt.

De bewoners eisen nog extra maatregelen van de gemeente. De buurt heeft al geprobeerd om via de politie en burgemeester de overlast te verminderen, maar dat heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. De bewoners vragen daarom de gemeenteraad om maatregelen te nemen tegen de overlast.

ChristenUnie heeft inmiddels aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de situatie.