De gemeente wil de beslissing om het schoolzwemmen af te schaffen, niet terugdraaien. In 2012 werd het schoolzwemmen in de gemeente afgeschaft, als bezuiniging van de gemeente Katwijk. SGP en D66 willen dat het schoolzwemmen opnieuw leven wordt ingeblazen, maar volgens het college van burgemeester en wethouders is er geen aanleiding om de eerdere bezuinigingsmaatregel te heroverwegen.

Uit onderzoek blijkt dat 4 procent van de kinderen in Nederland tussen de 11 en 16 jaar oud geen zwemdiploma heeft. SGP en D66 vinden het belangrijk dat de zwemvaardigheid en zwemveiligheid bij kinderen gestimuleerd wordt.

 Het college laat echter weten dat de zwemvaardigheid van de inwoners geen wettelijke taak van de gemeente is.

Scholen konden voor 2012 dankzij een subsidie van de gemeente, leerlingen schoolzwemmen aanbieden. Dat kostte de gemeente in die tijd 250.000 euro per jaar.

Dat bedrag zou volgens het college nu, zo’n 11 jaar later, veel hoger zijn. Het college noemt als voorbeeld de gemeente Hoorn, waar recent is berekend dat het invoeren van het schoolzwemmen kan oplopen tot 1 miljoen euro.

‘Dit afwegende ten opzichte van het feit dat maar een zeer klein percentage van de basisschoolkinderen geen diploma heeft en dat er voor die kinderen een vangnetregeling is, overweegt het college niet om het schoolzwemmen weer in te voeren.’

Kinderen die om financiële redenen geen zwemlessen kunnen volgen, kunnen namelijk een beroep doen op het Jeugd Sport en Cultuurfonds Katwijk. Via een speciale regeling kunnen zij dan alsnog hun zwemdiploma halen.

Scholen kunnen daarnaast wel gebruik maken van de landelijke subsidieregeling ‘Impuls en Innovatie Bewegingsonderwijs’, om de verplichte twee uur bewegingsonderwijs te halen, om extra lessen te geven of om bewegen door de schooldag heen te stimuleren. Scholen kunnen zelf kiezen of en hoe ze hier gebruik van willen maken. Maar deze subsidie is niet genoeg om de totale kosten voor het schoolzwemmen te dekken.

‘Het is aan de schoolbesturen of ze het schoolzwemmen weer in het lesprogramma willen opnemen. Het aanbieden is namelijk geen wettelijke taak. Daarbij is het niet uniek dat de gemeente geen schoolzwemmen meer organiseert.’