PARTNERCONTENT – Als iemand met wie u uw leven deelde ernstig en blijvend letsel oploopt door een ongeluk of overlijdt, is dat een enorm traumatische gebeurtenis. Daarom hebben naasten van het slachtoffer in bepaalde situaties ook recht op schadevergoeding voor hun verdriet. Deze vormen van schadevergoeding noemen we affectieschade en shockschade. In dit artikel komt u meer te weten over deze twee vormen van schadevergoeding voor naasten.

Affectieschade bij ernstig blijvend letsel of overlijden

Het is de nachtmerrie van iedere ouder: uw kind raakt ernstig gewond door een verkeersongeluk. Soms is het zo letsel zo ernstig dat het leven van uw kind en de rest van uw gezin voorgoed verandert, bijvoorbeeld bij ernstig hersenletsel. U bent dan uw kind van voor het ongeluk kwijt. Of stel dat uw partner nooit meer terugkomt van zijn werk, omdat hij overlijdt door een bedrijfsongeval. Dat is een gigantische klap om te verwerken voor u en uw gezin.

De pijn en het verdriet die u ervaart, zijn niet in woorden te omschrijven. Voor deze emotionele schade kunt u affectieschade claimen. Het symbolische bedrag dat u hiervoor ontvangt, is een vorm van erkenning voor uw verdriet.

Wanneer kunt u deze vergoeding claimen?

U kunt deze vorm van schadevergoeding alleen claimen als:

  • Ouder of pleegouder
  • Partner
  • Kind of pleegkind
  • Grootouder als u een inwonend kleinkind heeft waar u voor zorgt
  • U geen van bovenstaande connecties heeft met het slachtoffer, maar wel een zeer nauwe persoonlijke relatie

In de laatste situatie moet u deze nauwe band kunnen bewijzen.

Hoe wordt ernstig en blijvend letsel bepaald?

U kunt alleen affectieschade claimen wanneer uw naaste overlijdt of ernstig en blijvend letsel oploopt. Het gaat dan om 70% blijvende invaliditeit volgens de AMA Guides. Dit is zijn speciale medische gidsen die worden gebruikt bij het bepalen van het percentage aan invaliditeit bij functieverlies van bijvoorbeeld een arm of blijvende invaliditeit na een ongeluk.

Het percentage blijvende invaliditeit is niet te vergelijken met het percentage arbeidsongeschiktheid. Uw partner kan bijvoorbeeld volledig arbeidsongeschikt raken voor een functie in het leger, omdat zijn been moest worden geamputeerd. Een geamputeerd been valt alleen niet onder de categorie van minimaal 70% blijvende invaliditeit. Bij een hoge mate van blijvende invaliditeit kunt u naast ernstig hersenletsel bijvoorbeeld denken aan een hoge dwarslaesie.

Shockschade bij ernstig blijvend letsel of overlijden

U kunt als naaste ook direct worden geconfronteerd met de ernstige gevolgen van een ongeluk, bijvoorbeeld wanneer:

  • Uw partner voor uw ogen wordt aangereden
  • U bloedsporen ziet op de plek waar uw kind is doodgebeten door een hond

Deze beelden krijgt u nooit meer van uw netvlies. U kunt door de heftige shock van deze confrontatie psychische schade oplopen zoals een depressie.

Voordat het recht op affectieschade werd ingevoerd, bestond er alleen de mogelijkheid op het claimen van shockschade. Voor het claimen van deze schadevergoeding voor naasten moest u wel aan bovenstaande eisen voldoen:

  1. U moest direct geconfronteerd zijn met het noodlottige ongeluk of de gevolgen daarvan zoals bloedsporen.
  2. U moest door de shock van deze confrontatie een erkend psychisch ziektebeeld hebben opgelopen. Dit moest dan door een arts worden bevestigd.

Veel naasten konden daardoor geen schadevergoeding claimen, maar kregen wel te maken met de verwoestende gevolgen van het ongeluk op hun dagelijkse leven. Veel partijen vonden dat niet eerlijk. Daarom is na jaren van discussie de Wet Affectieschade ontstaan.

Recht op beide vormen van schadevergoeding voor naasten

U kunt recht hebben op beide vormen van schadevergoeding voor naasten. Als u bijvoorbeeld aan de vereisten voor shockschade voldoet, kunt u ook recht hebben op affectieschade. U hoeft dan alleen in de categorie van naasten te vallen waar de affectieschade voor is bedoeld.

Schadevergoeding voor naasten claimen

Schadevergoeding eisen is een van de laatste dingen waar u aan denkt als iemand die u dierbaar is ernstig gewond raakt of overlijdt door een ongeluk. Het neemt uw pijn en verdriet ook niet weg. Toch kan deze vorm van erkenning wel helpen tijdens het rouwproces. U krijgt hierdoor het gevoel dat uw pijn en verdriet er ook mag zijn.

Het claimen van een schadevergoeding voor naasten, kan wel een pijnlijk proces zijn. Vooral als de verzekeraar met u in discussie gaat over uw recht op deze vergoeding. Daarom kunt u hier het beste juridische hulp voor inschakelen.

De ervaren juristen van JBL&G hebben veel ervaring met dit soort zaken. Het fijne is dat deze juridische hulp ook kosteloos is voor u, omdat de verzekeraar van de tegenpartij ook de buitengerechtelijke kosten moet vergoeden. Uw persoonlijke jurist houdt daarnaast rekening met uw wensen en gevoelens, en regelt alles voor u. U kunt zich daardoor volledig richten op het verwerken van dit grote verdriet.