De provincie Zuid-Holland doet onderzoek naar aangetroffen asbest in de parkstrook langs de nieuw aangelegde N206. Vandaag worden op zo’n 60 plekken grondboringen gedaan. Naast het onderzoek, komt er ook in augustus ook een schoonmaakactie.

In augustus wordt de parkstrook handmatig schoongemaakt. Daarnaast wordt bij de speeltoestellen de bovenste grondlaag afgegraven (20 centimeter) en nieuwe grond gestort.

De provincie verwacht al snel de uitslag van het onderzoek. De monsters van de grond worden direct naar het laboratorium gestuurd. De uitslag zal dan in de week van 7 augustus volgen.