De gemeente Katwijk heeft sinds kort weer twee dierenagenten. De agenten behandelen onder andere meldingen over dieren, waarbij sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. De ChristenUnie zet vraagtekens bij de aanstelling van de dierenagenten, omdat het voor de gemeente op dit moment niet de hoogste prioriteit zou hebben. De partij vindt het logischer om extra agenten in te zetten op drugscriminaliteit.

Politiechef Peter Koot liet tijdens een raadsvergadering met de gemeenteraad in Katwijk weten dat er voor sommige inzetten niet altijd genoeg politie aanwezig is of kan zijn. ChristenUnie: ‘Hoe is het mogelijk dat er een enorm tekort is aan (operationele) politiecapaciteit en er nu wel ruimte is om capaciteit vrij te maken voor twee dierenagenten?’

In de raad is ook de drugscriminaliteit in Katwijk besproken. Een thema dat volgens de ChristenUnie een grote prioriteit heeft.

‘Nu is er, ook in onze gemeente, ongetwijfeld sprake van dierenleed- en verwaarlozing. Maar gezien de problematiek rondom drugs- criminaliteit en overlast in onze gemeente roept dit bij de ChristenUnie vragen op met betrekking tot de prioritering’, schrijft de partij.

De fractie wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de inzet van de dierenagenten ten koste gaat van andere politietaken. Daarnaast wil de partij dat als er extra politiecapaciteit beschikbaar komt, deze wordt ingezet bij de bestrijding van drugscriminaliteit.