SGP, CDA en VVD maken zich zorgen over de tijdelijke woonstudio’s in de Duinvallei. De initiatiefnemers kregen in 2018 een stuk grond van de gemeente om daar voor 10 jaar 83 woonstudio’s te bouwen. Tot dusver zijn er nog maar 14 van die woningen gerealiseerd. Daarnaast vinden de partijen dat er veel rommel in het gebied ligt.

‘De Kleine Duinvallei’ is één van de initiatieven die van de gemeente tijdelijk gebruik mag maken van het stuk grond tussen de Zanderij en de N206, dat in 2018 nog onbebouwd was.

Het eerste blok met woonstudio’s voor jongeren werd dit jaar in maart geplaatst. Er zijn toen 14 woningen opgeleverd.

SGP, CDA en VVD vinden dat, ‘gezien de de drukke woningmarkt’, de tijdelijke huisvesting snel gerealiseerd dient te worden.

De initiatiefnemer laat weten dat de bouw van de woningen om meerdere redenen vertraging heeft opgelopen. De prijzen van onder andere materiaal en transport zijn flink opgelopen en niet alle materialen konden meer (op tijd) geleverd worden door corona en de oorlog in Oekraïne. Bovendien konden de studio’s niet meer op dezelfde locatie worden geproduceerd en moest de productie naar Nederland worden gehaald.

Daarnaast zorgde een nieuwe vergunningaanvraag voor een aanpassing in het ontwerp voor vertraging.

‘Los van dit aantal woningen laat de huidige situatie ook te wensen over, schrijven de drie politieke partijen. ‘Het opgeslagen materiaal vertoont sterke vormen van verval en is op verschillende momenten in het water beland. Daarnaast zijn een groot aantal bouwhekken omgevallen en staat er sinds enige tijd een bouwsteiger op het terrein.’

‘De suggestie van verrommeling die hier gewekt wordt, onderschrijven we niet’, laat de initiatiefnemer weten. ‘Niet iedereen begrijpt dat een bouwterrein tijdelijk en geen Engels parkje is, maar ook een parkje zal de Kleine Duinvallei niet worden. We houden het inrichtingsplan van de Kleine Duinvallei aan, dat ook te zien is op één van de posters op het terrein.’

Het project heeft volgens de initiatiefnemer last gehad van jeugd op het terrein, rondslingerend afval uit de vuilcontainers en hondenbezitters die ondanks hekwerken over het bouwterrein liepen. Maar ook bouwafval van de recent opgeleverde woningen gelegen achter het gebouw van de Kleine Duinvallei.

‘Alle zaken zijn in zoverre opgepakt, als dat het opgeslagen bouwmateriaal niet alleen door hekwerken, maar ook door zichtwerkende doeken zijn afgezet. Er is wekelijkse controle door de beheerder over het terrein ingesteld en de wegstructuur is kenbaar gemaakt aan hondenbezitters, die zich moeilijk laten weren. Deze ingrepen werken na behoren.’

De initiatiefnemer hoopt dat alle woonstudio’s eind dit jaar opgeleverd worden. De units zijn op dit moment nog in productie.