Het lukt de gemeente Katwijk niet om deze maand de GFT-bakken iedere week te legen. De gemeente wil in de zomermaanden juni, juli en augustus deze bakken wekelijks in plaats van iedere twee weken legen, om eventuele stankoverlast te voorkomen. Maar voor de maand juni is er geen extra personeel te vinden.

De gemeente is in 2022 begonnen met het extra legen van de GFT-bakken. In de zomermaanden wordt hier extra personeel voor ingehuurd. Dit jaar gaat dat niet makkelijk.

‘Waar we in het recente verleden vrijwel geen problemen hadden met externe inhuur ter vervanging of ter aanvulling van eigen medewerkers afvalinzameling is het steeds lastiger, zo niet vrijwel onmogelijk, om voldoende extra extern personeel tijdens de zomermaanden aan te trekken’, schrijft de gemeente. ‘Zelfs voor reguliere werkzaamheden ervaren we op dit moment uitdagingen om de bezetting rond te krijgen.’

Desondanks lukt het in juli en augustus wel om de GFT wekelijks te legen.

In het, door uw raad, vastgestelde Grondstoffenbeleidsplan 2021-2024 is opgenomen dat in de zomerperiode (juni, juli, augustus) er wekelijks GFT ingezameld wordt in plaats van tweewekelijks. Hiermee verhogen we het serviceniveau naar inwoners omdat er in de zomermaanden meer GFT vrijkomt en we eventuele stankoverlast voorkomen. In 2022 zijn we hiermee gestart.

De gemeente onderzoekt of het volgend jaar mogelijk wordt om structureel extra personeel in vaste dienst aan te trekken om te voorkomen dat bij de reguliere inzameling problemen ontstaan.