De gemeente start dit jaar nog niet met een proef voor ruimere sluitingstijden voor strandpaviljoens. Strandtenten moeten nu om 00.00 uur sluiten. De coalitiepartijen willen dat strandtenten dezelfde sluitingstijden mogen hanteren als bars en cafés.

De horecatijden voor bars en cafés worden dit jaar al verruimd. Dit was een wens in het coalitieakkoord van DURF, SGP en ChristenUnie.

Voor 01.00 uur binnen zijn, hoeft deze zomer niet meer: Horecatijden verruimd

In datzelfde akkoord staat ook de wens voor een proef van twee jaar voor strandpaviljoens waarin zij dezelfde sluitingstijden als bars/cafés mogen hanteren. Daarbij mogen zij hun terras openhouden tot 01.00 uur binnen de geldende geluidsnormen.

De gemeente wil op advies van de politie die proef niet tegelijkertijd organiseren met de verruiming van de sluitingstijd van de harde horeca. Er zou dan geen goed evaluatie kunnen plaatsvinden. De twee proeven worden daarom van elkaar gescheiden.