De gemeente Katwijk moet actie ondernemen in het duingebied Berkheide, vindt stichting Duinbehoud. Het stuk duin tussen de scouting tot aan de Boulevard is open, grijs en verbost. Volgens de stichting heeft de gemeente geen beheer uitgevoerd en is het gebied er nu slecht aan toe. ‘En dat terwijl juist in het gemeentelijk deel (nog) een flinke oppervlakte aan bijzonder zeedorpenlandschap aanwezig is.’

De gemeente is eigenaar van dit stuk Natura 2000-gebied. De stichting ziet dat er geen beheer (zoals bijvoorbeeld maaien) wordt uitgevoerd door de gemeente. Enkele delen in het gebied zijn al compleet verruigd en verbost en hebben nu een herstelproject nodig. ‘Wat ons betreft is het al vijf over twaalf’, schrijft de stichting in een brief aan de gemeente.

‘Wij zijn dus genoodzaakt, mocht de gemeente Katwijk nu nog niet starten met goed (herstel)beheer, hiervan melding te maken bij de bevoegde instanties. Wij doen daarom alsnog een dringende oproep dit op korte termijn op te lossen.’