Bezoekers van uitgaansgelegenheden in Katwijk hoeven deze zomer niet meer voor 01.00 uur binnen te zijn. De gemeente Katwijk verruimt dit tijdstip naar 02.00 uur. Het college van burgemeester en wethouders hoopt hiermee de overlast in het centrum van Katwijk op vrijdag- en zaterdagnacht te verminderen.

Burgemeester Cornelis Visser: ‘Het centrum is levendig en gezellig, maar er kan ook overlast zijn voor omwonenden. Door de openingstijden van de horeca beter op elkaar af te stemmen, blijven er hopelijk minder bezoekers op straat hangen. Als de raad hiermee instemt, moet het komend half jaar blijken of hiermee de veiligheid, leefbaarheid en het plezier in het centrum verbeteren’.

De verruiming van de horecatijden stond als wens in het coalitieakkoord van DURF, SGP en ChristenUnie. Volgens die partijen kan niet iedereen om 01.00 uur ergens binnen zijn, met als gevolg dat groepen jongeren blijven hangen op straat. In het coalitieakkoord opperden de coalitiepartijen om het tijdstip te verruimen naar 01.30 uur. Vorig jaar september gaven diverse kroegeigenaren nog aan dat zij niet stonden te springen voor een verruiming van een half uur.

Na overleg met de convenantpartners is besloten om de tijd te verruimen naar 02.00 uur, in plaats van 01.30 uur. Zo wordt het voor bezoekers makkelijker om nog naar een andere bar of club over te stappen.

De verruiming van de tijden is een proef en start in mei/juni. De pilot duurt zes maanden. De burgemeester evalueert de proef in overleg met de politie en de horeca. Op basis hiervan besluit de gemeente in het najaar of de toegangstijden daarna blijvend worden aangepast.