De meeuwen in Katwijk kunnen nog niet helemaal achterover leunen. De gemeente Katwijk gaat een laatste poging wagen voor het binnenhalen van een ontheffing die nodig is om de beschermde meeuwen te bestrijden.

De gemeente probeert al sinds 2018 om een ontheffing te krijgen. Katwijk heeft al jarenlang overlast van meeuwen.

Ieder jaar wordt met tellingen onderzocht hoeveel broedparen zich in Katwijk nestelen. De tellingen zijn belangrijk voor het verkrijgen van een ontheffing voor het dompelen van meeuweneieren. Maar de gemeente had de hoop op zo’n vergunning opgegeven.

Het college van burgemeester en wethouders liet begin dit jaar weten dat de gemeente stopt met het tellen van meeuwen. Het jaarlijkse onderzoek naar de meeuwenpopulatie kost de gemeente 10.000 euro per jaar.

VVD, SGP en CDA verzochten met een motie tijdens de raadsvergadering om de tellingen toch voort te zetten. De partijen zien toch nog een kans, omdat er een herziening van het beleid is waardoor de provincie nu de mogelijkheid heeft om aan gemeenten een vrijstelling te verlenen voor de aanpak van meeuwenoverlast. Daarnaast is het de gemeente Alkmaar al gelukt om een ontheffing binnen te slepen voor de bestrijding van meeuwenoverlast.

VVD-fractievoorzitter noemt het stoppen met de tellingen ‘zonde’, omdat dit misschien wel het moment suprême is.

Volgens wethouder Sonny Spek ligt het in de praktijk moeilijker. Het verkrijgen van een ontheffing, hangt niet alleen af van de tellingen. Er moet inderdaad een rapportage aangeleverd worden van het aantal broedende meeuwen. Maar de provincie eist daarnaast dat de vrijstelling niet mag leiden tot een effect op de staat van instandhouding van de meeuwenpopulatie en er moeten gedooggebieden worden aangewezen waar meeuwen wel mogen broeden.

De wethouder wil weer in gesprek met de provincie om te zien of Katwijk met de nieuwe voorwaarden in aanmerking komt voor een vergunning. Spek wil de uitkomst van dit gesprek afwachten, voordat de raad bepaalt dat er weer 10.000 euro uitgetrokken moet worden voor het voortzetten van de tellingen.

De wethouder wil de gemeenteraad niet te veel hoop geven op een ontheffing. Er zijn nog maar weinig gemeenten die een ontheffing hebben. ‘En ook met een ontheffing kun je niet alles doen wat je wilt.’

Spek hoopt voor het zomerreces een update te geven aan de raad over het gesprek met de provincie.