De gemeente kan het tunneltje tussen de Zanderij en Tranendal niet langer open houden. In december werd door de gemeenteraad een motie aangenomen om het tunneltje onder de N206 zo lang mogelijk open te houden voor autoverkeer. Volgens het college van burgemeester en wethouders is langer open houden voor auto’s geen optie meer.

Er was vorig jaar veel commotie om de afsluiting. Het Zanderijtunneltje tussen de Baron van Wassenaerlaan en de Nieuwe Duinweg wordt meegepakt in het plan van de provincie Zuid-Holland die in het kader van R-net een nieuwe busbaan aanlegt langs Valkenhorst en de Duinvallei. De provincie adviseerde om het tunneltje autovrij te maken. Dit zou de veiligheid van het tunneltje ten goede komen. Maar de lokale partijen in Katwijk werden het in eerste instantie niet eens over de afsluiting.

Uiteindelijk stemde een meerderheid van de gemeenteraad voor de afsluiting van het autoverkeer. Het tunneltje zou begin dit jaar afgesloten worden, maar daar werd in december door de gemeenteraad een stokje voor gestoken. Een meerderheid van de raad vond het onnodig om het tunneltje zo vroeg al te sluiten, omdat de realisatie van de busbaan pas in 2024 stond gepland.

Drie maanden blijkt dat de gemeente het tunneltje toch niet langer open kan houden. De gemeente vindt de tunnel te gevaarlijk. ‘Bij het open houden van de tunnel kan het risico op ongevallen op deze plek niet worden uitgesloten’, schrijft het college van burgemeester en wethouders.

Daarnaast heeft de gemeente ook financieel belang bij een eerdere afsluiting. Het wegdek rondom de tunnel moet dit jaar worden opgeknapt. Het college wil die werkzaamheden samen laten vallen met de werkzaamheden van een projectontwikkelaar die na de oplevering van de woningen in De Zanderij de Koningsduin tot aan de tunnel definitief wil inrichten. Dat scheelt weer in kosten.

Ook van bovenaf wordt er druk uitgevoerd. De provincie is op dit moment bezig met de aanbesteding van de busbaan en wil zo snel mogelijk aan de slag. De provincie heeft de gemeente gevraagd om een spoedige afsluiting van de tunnel om te voorkomen dat er vertraging optreedt.

Het tunneltje wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar afgesloten voor autoverkeer.