Bij de meeste mensen is de beruchte belastingaanslag voor de gemeentelijke heffingen inmiddels op de mat gevallen. Huiseigenaren in Katwijk zijn dit jaar gemiddeld zo’n 917,51 euro kwijt aan deze heffingen. Dit scheelt bijna 85 euro in vergelijking met vorig jaar. 

De belastingaanslag van de gemeente bestaat uit de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB).

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing in Katwijk steeg met bijna 7 procent van 348,72 naar 371,85 euro. De stijging is een stuk hoger dan het gemiddelde in Nederland. Gemiddeld steeg de afvalstoffenheffing in gemeenten dit jaar met 3 procent omhoog. Maar Katwijkers betalen nog steeds minder afvalstoffenheffing dan omliggende gemeenten zoals Noordwijk (409 euro), Oegstgeest (412 euro) en Leiden (449 euro).

Rioolheffing
De rioolheffing is in onze gemeente met ruim 6 procent gestegen van 137,36 naar 146,16 euro. Ook dit bedrag ligt lager dan gemeenten zoals Noordwijk (198,77 euro), Oegstgeest (228,19 euro) en Leiden (223,48 euro). Gemiddeld steeg deze heffing in Nederland met bijna 3 procent.

OZB
De OZB steeg in Nederland gemiddeld zo’n 5 procent. Dat is een stuk minder dan de stijging van de Woz-waarde. Die steeg volgens onderzoek van Verenging Eigen Huis gemiddeld met 17 procent.

In Katwijk steeg de OZB met 4 procent. De ozb die je betaalt hangt af van de WOZ-waarde van je huis. Gemiddeld betalen Katwijkse huishoudens 399,50 euro voor de OZB. In 2022 was dit bedrag nog gemiddeld 347,16 euro. Ondanks de stijging is ook de OZB in onze gemeente lager dan in de omliggende gemeente zoals Noordwijk (458,33 euro), Oegstgeest (667,81 euro) en Leiden (413,13 euro).