Vrachtverkeer vanuit het bedrijventerrein Zijlhoek/De Woerd moet vanaf maandag tijdelijk langs woonwijk ’t Duyfrak in Valkenburg rijden. De gemeente noemt de situatie ‘zeer onwenselijk’, maar vanwege stikstofregelgeving is een gedeelte van de nieuwe N206 tussen Katwijk en Leiden niet op tijd af.

Vanaf maandag 3 april worden alle vier de nieuwe rijbanen op de N206 in gebruik genomen. Vanaf dat moment vervalt de oprit naar de Tjalmaweg vanaf de Voorschoterweg.

Om het verkeer vanuit het bedrijventerrein Zijlhoek/De Woerd de weg op te leiden, is er een nieuwe ontsluiting nodig.

De gemeente had graag gezien dat het verkeer via de Zonneveldslaan en de Randweg van het voormalig vliegkamp op de N206 zou komen, maar de nieuwe ontsluiting is nog niet mogelijk vanwege aangescherpte stikstofregelgeving.

‘Dit betekent dat om een weg in gebruik te nemen, de stikstofeffecten gecompenseerd moeten worden’, legt de gemeente uit. ‘Het stikstofeffect van deze nieuwe route is inmiddels in beeld en er is een oplossing gevonden om dit te compenseren. De gemeente Katwijk werkt nu samen met meerdere instanties om aan alle vereisten te voldoen om de weg gereed te maken.’

De gemeente denk dat het vrachtverkeer maximaal 10 dagen langs ’t Duyrfrak moet rijden.  Het vrachtverkeer wordt daar via de Voorschoterweg naar de rotonde bij de Torenvlietslaan geleid.

De gemeente zet op diverse plekken verkeersregelaars in. Daarnaast wordt de voorrangssituatie op de Voorschoterweg aangepast. Dit betekent dat verkeer op de Voorschoterweg langs ’t Duyfrak tijdelijk voorrang heeft op het verkeer uit de zijstraten. Hiervoor zullen bebording en markering op het wegdek worden aangebracht.