De gemeente Katwijk wil voor de zomer een besluit nemen over het wel of niet invoeren van voorrang voor fietsers. Katwijk is nog maar één van de weinige gemeenten waar fietsers geen voorrang hebben op rotondes binnen de bebouwde kom. De gemeente is er nog niet over uit of de voorrangssituatie aangepast moet worden. De gemeenteraad moet hier in juni een besluit over nemen.

De gemeente Katwijk heeft in 2020 onderzoek laten doen naar de voorrangssituatie van fietsers op rotondes.

Lees hier meer over de resultaten van dat onderzoek

Het vorige college van burgemeester en wethouders vond dat het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad daar na de verkiezingen maar een besluit over moest nemen, vanwege ‘de complexiteit en financiële consequenties’.

De verkiezingen zijn inmiddels geweest en het nieuwe college heeft zich geïnstalleerd. Het college wil nu een mini symposium organiseren voor de gemeenteraad. De raad krijgt dan input van deskundigen en belanghebbenden over de voor- en nadelen van het veranderen van de voorrangssituatie.

Na het mini symposium wil het college in mei een voorstel doen over de voorrangspositie van fietsers op rotondes. In dat voorstel worden ook de financiële consequenties gedeeld.

De gemeenteraad moet hier vervolgens in juni een besluit over nemen.