De gemeente Katwijk stopt met het tellen van meeuwen. Ieder jaar wordt met tellingen onderzocht hoeveel broedparen zich in Katwijk nestelen. De gemeente wil de tellingen gebruiken voor het verkrijgen van een ontheffing voor het dompelen van meeuweneieren. Maar er is maar weinig vertrouwen dat Katwijk die ontheffing gaat krijgen.

De gemeente probeert al sinds 2018 om een ontheffing te krijgen. Katwijk heeft al jarenlang overlast van meeuwen.

Meeuwen doodgereden, slapeloze nachten, onveilig gevoel en gevaarlijke situaties

Door het dompelen van eieren in maisolie komen de eieren niet uit, waardoor de meeuwenpopulatie niet toeneemt en de overlast groeit. Katwijk werkt samen met andere gemeenten om hier een ontheffing voor te krijgen, maar er is nog geen succes geboekt. Zowel de Omgevingsdienst Haaglanden als de Provincie Zuid- Holland geven geen ontheffing.

Het jaarlijkse onderzoek naar de meeuwenpopulatie kost de gemeente 10.000 euro per jaar. De gemeente verwacht op korte termijn geen ontheffing.

‘Wij hechten belang aan goede omgang met gemeenschapsgeld’, schrijft het college van burgemeester en wethouders. ‘Daarom stellen wij voor in 2023 geen tellingen meer uit te voeren.’