De Rijnsburgse Winkeliersvereniging is niet blij met het aangepaste ontwerp voor de grote opknapbeurt van het Hoftuinplein. ‘Aangezien de échte problematiek niet wordt aangepakt, resteert slechts een cosmetisering, maar wel voor een flink geldbedrag. Een plan waar Winkeliersvereniging in de Hoftuin geen steun voor kan én wil geven.’

Het plan moest worden aangepast, omdat het voormalige parkeerterrein van de Rabobank in het bezit blijft van VvE Hofzicht. De gemeente heeft de afgelopen jaren geprobeerd om er met Vereniging Van Eigenaren uit te komen, maar dat is niet gelukt.

Doordat die ruimte nu niet benut kan worden, moesten er aanpassingen worden gemaakt in het ontwerp. Er verdwijnen bijvoorbeeld 13 parkeerplekken in plaats van 6.

De winkeliersvereniging denkt dat die parkeerplekken hard nodig zijn. De vereniging verwacht dat de parkeerdruk in Rijnsburg de komende jaren toe zal nemen. Het bestuur verwijst daarbij naar nieuwbouwprojecten in Rijnsburg, de vestiging van het Cultuurhuis in de Burgt en de toenemende klantenstroom uit Oegstgeest. ‘Het terugbrengen van de parkeercapaciteit zal een negatieve invloed hebben op het beeld wat onze bezoekers krijgen en bezoekers eerder weren dan aantrekken.’

De winkeliers vinden het daarnaast een groot gemis dat het stuk voor de HEMA niet meegenomen wordt in de opknapbeurt.

De opknapbeurt wordt met het nieuwe ontwerp volgens het bestuur ‘een dure cosmetisering’ in plaats van een kwaliteitsimpuls. De winkeliers voelen er maar weinig voor om daarvoor maandenlang tussen de werkzaamheden te zitten.

Het college van burgemeester en wethouder (b&w) is zich ervan bewust dat het aangepaste ontwerp geen verbetering is ten opzichte van het vorige ontwerp. Maar b&w vindt het wel een verbetering van de huidige situatie.

Het college hoopt dat de gemeenteraad wel akkoord geeft voor het definitieve ontwerp. Als de gemeenteraad instemt, kan de opknapbeurt na de Rijnsburgse feestweek starten.