CDA, PvdA, D66 en GemeenteBelangen zijn geïrriteerd over de nieuwe vertraging van het cultuurhuis. Het college van burgemeester en wethouders had beloofd dat er eind van het jaar een knoop doorgehakt zou worden over de locatie. Maar in plaats daarvan, kwam een brief waarin opnieuw vertraging werd aangekondigd.

De gemeente wil dat de bibliotheek samen met K&O en de muziekschool een cultuurbedrijf gaat vormen. Katwijk is al jarenlang op zoek naar een nieuwe locatie voor de bibliotheek. De afgelopen jaren zijn verschillende locaties voorbij gekomen.

Nu ligt er een plan voor waarin De Burgt in Rijnsburg de nieuwe hoofdlocatie wordt. Omdat De Burgt niet groot genoeg is voor alle (nieuwe) functies van het cultuurhuis, wordt er ook een nieuwe voorziening gerealiseerd op het Emmaplein in het centrum. Hier komt een nieuwe, kleinere multifunctionele voorziening van zo’n 600 tot 850 m2, met bibliotheek, enige daghoreca en een multifunctionele zaal voor voorstellingen, uitvoeringen en film.

Een mogelijk obstakel voor De Burgt zou het parkeren zijn. Er zouden te weinig parkeerplekken zijn en verkeersdruk in Rijnsburg zou toenemen. Een nieuw onderzoek moet uitwijzen of die obstakels overwonnen kunnen worden, maar de uitkomst van de zogenoemde impactanalyse wordt pas in februari opgeleverd. Het college verwacht wel, op basis van de resultaten die er nu zijn, ‘dat het cultuurbedrijf in de Burgt mogelijk is en dat eventuele mobiliteitsknelpunten oplosbaar lijken’.

Maar ook dan is er nog geen groen licht voor de bouw van het cultuurhuis. De gemeente is nog steeds in onderhandeling met de eigenaar van het pand op het Emmaplein. Het college hoopt daar in januari meer duidelijkheid over te krijgen.

CDA, PvdA, D66 en GemeenteBelangen vinden dat het proces te langzaam gaat en willen dat het college de boel gaat versnellen. Daarnaast willen de partijen dat de culturele partners (financieel) gecompenseerd worden voor de vertraging. Het gaat dan bijvoorbeeld om de energiekosten van de verouderde gebouwen.