Burgemeester Cornelis Visser heeft op de nieuwjaarsreceptie drie erepenningen uitgereikt. Jannie van Bennekom, Co Viele en Platform Kocon ontvingen een Erepenning als blijk van waardering voor hun inzet voor de inwoners van de gemeente Katwijk.

Burgemeester Cornelis Visser: ‘Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kennen veel vrijwilligers en organisaties van mensen die zich dag in dag uit inzetten voor hun dorpsgenoten. Dit jaar willen we enkele van hen extra in het zonnetje zetten. Jannie van Bennekom, Co Viele en de mensen van Platform Kocon zetten zich al jarenlang in voor onze samenleving. En daar wil ik ze namens het gemeentebestuur voor bedanken met de erepenning van de gemeente Katwijk.’

Jannie van Bennekom
De mensen om Jannie van Bennekom heen zeggen dat haar hart voor Katwijk klopt. Zij is mede oprichter van een organisatie die psycho pastorale hulp verleent aan gemeenteleden van de Hervormde wijkgemeenten in Katwijk aan Zee. Met deze speciale hulp is zij een belangrijke steun voor gemeenteleden in nood. Daarnaast bezoekt zij al 20 jaar gedetineerden en TBS-ers en hun families. Zij biedt een luisterend oor, denkt mee en stimuleert hen plannen te maken voor de toekomst. Haar vrijwillige inzet biedt een wezenlijke steun om het onder moeilijke omstandigheden vol te houden.
Velen zullen Jannie van Bennekom daarbij kennen als oud-directeur van basisschool Prins Maurits in Katwijk.

Co Viele
Co Viele is een lokale bekendheid. In 2015 is zij, samen met haar man Ton Viele, gestart met De Voorraadkast. Met dit initiatief steunen zij tientallen gezinnen wekelijks met een boodschappentas, een luisterend oor en een steuntje in de rug. De Voorraadkast is een particulier initiatief, waardoor zij inwoners snel hulp kunnen bieden. Met de steun van vele donateurs en allerlei acties is De Voorraadkast uitgegroeid tot één van de bakens van licht voor inwoners in donkere tijden.
Daarnaast schenkt Co Viele niet alleen koffie bij de koffiemomenten in Stappers, maar maakt ze een praatje en wijst de mensen op regelingen, zoals de energietoeslag, waar zij gebruik van kunnen maken. Als vrijwilliger is zij ook te vinden bij RTV Katwijk.

Platform Kocon
Het Platform Kocon is in 1992 opgericht als reactie op de drugsproblematiek in Katwijk. In het Platform werken vrijwilligers en professionals samen op het gebied van verslavingspreventie, verslavingszorg en maatschappelijk herstel. Het platform werkt samen met de gemeente, maar ook met diverse instellingen, sportverenigingen, horeca, hulpverlening, kerken, jongerenwerk en vrijwilligers. De kracht van de mensen van Kocon is dat zij snel kunnen inspelen op actualiteiten en dat de partijen aan tafel elkaar makkelijk kunnen vinden en een goede samenwerking hebben.
Eind 2019 werd het Digitaal Plein Katwijk gelanceerd: dé toegang voor jongeren, ouders en begeleiders tot informatie, begeleiding, hulp en verwijzing bij leefstijlvragen. .