De komst van bezorgdiensten zoals Flink en Picnic leiden weer tot politieke vragen over de zondagsopenstelling. De bezorgdiensten mogen op zondag boodschappen bezorgen bij klanten, terwijl fysieke winkels in Katwijk dicht moeten blijven vanwege de zondagsrust. GemeenteBelangen waagt weer een poging bij het college van burgemeester en wethouders en vindt dat de gemeente nu geen ‘houdbare argumenten’ meer heeft om winkels verplicht dicht te houden.

De bezorgdiensten die op zondag rondrijden en boodschappen bezorgen leidt volgens GemeenteBelangen tot oneerlijke concurrentie.

In Katwijk houdt het college nog steeds vast aan de zondagsrust. In het coalitieakkoord is wel vastgelegd dat er een onderzoek komt naar toekomstbestendige winkelcentra, waarbij de effecten van een koopzondag en het draagvlak onder winkeliers worden meegenomen.

GemeenteBelangen is tegen het onderzoek. ‘We willen geen betutteling door de overheid, dus waarom zou er een draagvlak onderzoek moeten komen? Een ondernemer kan toch prima zelf bepalen wanneer hij/zij onderneemt?’, stelt de partij in vragen aan het college.

De bezorgdiensten werden eerder al door de ChristenUnie ter discussie gesteld. Maar in tegenstelling tot GemeenteBelangen, wil de ChristenUnie vasthouden aan de zondagsrust. De partij wilde toen de openstelling van zogenoemde flitsbezorgers aanpassen.