Stichting Haringrock heeft dit jaar ruim 41.000 euro verlies geleden. Volgens Ton Frissen zijn de hoge kosten van het muziekevenement sinds corona niet meer op te hoesten. De organisatie wil dat de gemeente Katwijk de subsidie verhoogt. Zonder hulp van de gemeente verwacht Frissen dat er een einde komt aan Haringrock. Frissen: ‘Eenmaal noodgedwongen moeten stoppen, houdt ook in dat het nooit meer terug kan en zal terug komen’.

De stichting heeft een aantal klappen gekregen. Sponsoring viel weg door corona en de economische crisis die volgde. Daarnaast zijn de kosten voor het evenement gestegen door inflatie en zwaardere veiligheidseisen.

Bij de laatste editie moesten bezoekers voor het eerst entree betalen via de zogenoemde Katwijk Pas waarmee bezoekers korting kregen bij een aantal bedrijven. Het evenement op het Strandplein in Katwijk aan Zee trok nog maar weinig bezoekers.

Het heeft allemaal geleid tot een verlies van 41.000 euro. Frissen wil met dit flinke verlies geen nieuwe editie organiseren. ‘U begrijpt dat ik, ook maar een vrijwilliger, dit risico niet nogmaals kan lopen’, schrijft Frissen in een oproep aan de gemeente. ‘Het enthousiasme om iets moois voor Katwijk, de economie en de toeristen te organiseren neemt daardoor in rap tempo af. Er zal dus voor de komende editie iets moeten gebeuren anders ben ik genoodzaakt de stekker uit alle, door de Stichting Haringrock gei╠łnitieerde, evenementen en activiteiten te trekken.’

De gemeente heeft een subsidiepot van 30.500 euro. Dat wordt verdeeld onder alle evenementen via een puntensysteem.

Frissen doet een beroep op de gemeente om dit subsidieplafond te verhogen. ‘Spoed is hierbij geboden.’