Het tunneltje tussen de Zanderij en Tranendal wordt begin volgend jaar definitief afgesloten voor autoverkeer. De tunnel Duinviool wordt dan ingericht als fiets- en voetgangersverbinding.

Er was dit jaar veel commotie om de afsluiting. Het tunneltje maakt onderdeel uit van de plannen voor de R-net busbaan. De provincie adviseerde om het tunneltje autovrij te maken. Dit zou de veiligheid van het tunneltje ten goede komen. Maar partijen werden het eerste instantie niet eens over de afsluiting.

Nieuwe coalitiepartijen niet eensgezind over autovrij Zanderijtunneltje

DURF stunt(elt): Zandertijtunneltje dicht voor auto’s, mits college tegen besluit van raad in gaat

 

Uiteindelijk kwam er voor de zomer toch het besluit om het tunneltje voor autoverkeer te sluiten.