‘Wat denken jullie dat er gebeurt als ik wat op Facebook zet, waar niet iedereen het mee eens is’, vraagt Jacco Knape aan de leerlingen van de Leidse Buitenschool. De wethouder heeft genoeg voorbeelden van besluiten waar niet iedereen blij mee is. ‘Facebookmoeders sturen hartjes’, reageert een leerling. Knape lacht. Het zijn op sociale media meestal geen hartjes wat de wethouder ontvangt. Andere kinderen denken dat er chaos en kritiek komt. Misschien zelfs haat. Dat komt de wethouder inderdaad niet vreemd voor.

Deze week staat in het teken van de Week van Respect die ieder jaar georganiseerd wordt door de Respect Foundation. De organisatie wil in deze week jongeren inspireren en activeren om bij te dragen aan een respectvolle samenleving waarin iedereen zich thuis voelt.

Respect is ook onderdeel van de Katwijkse onderwijsagenda bij het thema ‘sociale acceptatie’. Wethouder Jacco Knape mag om die reden een gastles geven op de Leidse Buitenschool aan de Duinoordweg over respect.

‘Die Knape is niet goed wijs’

‘Die Knape is niet goed wijs’ en ‘laat die Knape ergens anders wonen’ zijn teksten die hij wel eens op zijn beeldscherm voorbij ziet komen. Mensen kunnen heel veel typen als ze verstopt zitten achter een beeldscherm. Knape: ‘Maar dat zou je toch ook niet zeggen als je mij op straat tegenkomt?’. Nee, dat is respectloos, concluderen de leerlingen.

De jongens en meisjes weten één voor één te benoemen wat respect wel is. Niet door elkaar praten, naar elkaar luisteren, niet schelden, complimenten geven en aardig en behulpzaam zijn bijvoorbeeld. ‘Of als kickboxer elkaar een box geven voordat je elkaar in elkaar slaat.’

Respectloos

Knape weet ook nog goed hoe hij als klein jongetje een keer respectloos was. Hij bewonderde meester Goudswaard en zijn geschiedenislessen. Hij hielp de meester graag met klusjes. Als hij zijn meester wil aanspreken vanaf de andere kant van de schoolhal roept hij: ‘Barend!’. De meester is woest. Hem bij zijn voornaam noemen was niet volgens de regels. ‘Respectloos’. De tijden zijn inmiddels veranderd, maar ‘respect’ blijft een hot thema.

‘Het is belangrijk om kinderen al vanaf een jonge leeftijd te leren hoe we met elkaar omgaan.’ De wethouder ziet een verharding in de maatschappij. ‘Ik probeer altijd met mensen in gesprek te gaan. Dan zien mensen ook dat er een gezicht achter zit.’

Aan het eind van de les mogen de kinderen nog alles vragen. De wethouder komt immers niet iedere dag langs. Dat is voor de leerlingen de uitgelezen kans om verhaal te halen over  waarom in Katwijk geen Mc’Donalds mag komen van de gemeente. Ook na zijn uitleg zijn de kinderen het niet met hem eens. ‘Ze hebben ook gewoon salades hoor.’

Knape: ‘Misschien moet ik dan toch nog maar weer even praten met de andere wethouders en burgemeester’.