De gemeente Katwijk stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor een ‘winterplan’ om Katwijkers (financieel) te helpen tijdens de winter. Dat geld wordt onder andere gebruikt om meer mensen een energietoeslag te geven. Daarnaast wil de gemeente schoolontbijt- en lunch regelen voor kinderen die dat nodig hebben, wordt de voedselvoorraad van de Voorraadkast aangevuld en wordt de doelgroep voor minimaregelingen verruimd. Ook komt er een klusteam om mensen te helpen met kleine energiebesparende maatregelen in huis.

De gemeente Katwijk maakt zich grote zorgen over de energiecrisis en inflatie. ‘Als gemeente willen we doen wat we kunnen, want we zien de grote nood die er is’, schrijft de gemeente over het plan.

Vanuit Het Rijk wordt er al geld beschikbaar gesteld. Zo kunnen mensen die 120 procent van het sociaal minimum verdienen een energietoeslag ontvangen van 1.300 euro. De gemeente Katwijk wil een grotere doelgroep bereiken. Huishoudens in Katwijk die 150 procent van het minima verdienen (zij verdienen gemiddeld 2.240 euro netto per maand per gezin, voor de pensioengerechtigde leeftijd is dit 2.360 euro) kunnen van de gemeente Katwijk ook een toeslag krijgen.

De gemeente hoopt dat iedereen die hier recht op heeft, een aanvraag zal doen. Maar het college vreest dat niet iedereen er gebruik van zal maken. ‘Het is een bekend fenomeen dat schaamte en taboe ervoor zorgen dat niet iedereen die recht heeft op een toeslag of een gebruik kan maken van een regeling dat ook daadwerkelijk benut.’ Om ook die mensen te bereiken investeert de gemeente 50.000 euro.

De komende maand wil de gemeente ook een plan uitwerken om de doelgroep van minimaregelingen te verruimen. Het gaat dan om de Doe Mee! Regeling, het Kindpakket van Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Niet alleen inwoners worden geholpen. Voor maatschappelijke organisaties en verenigingen wordt een fonds opgericht om fikse prijsstijgingen te compenseren.

Voor ondernemers wordt nog geen geld vanuit de gemeente beschikbaar gesteld. De gemeente hoopt op extra geld vanuit Het Rijk en de provincie om de ondernemers bij te staan.