D66 Katwijk wil dat de gemeente Katwijk dit jaar nog een besluit neemt over het invoeren van een lokaal referendum. Inwoners kunnen met het referendum stemmen over een voorgenomen beslissing van de gemeenteraad. Het voorstel voor een referendum komt niet uit de lucht vallen. D66 doet al jarenlang pogingen om het in te voeren.

Die pogingen zijn tot dusver altijd gesneuveld. In 2019 stemden CDA, ChristenUnie, SGP, Hart Voor Katwijk, KiesKatwijk en Fractie Smits tegen het voorstel.

Te complex
Volgens die partijen waren er op dat moment al veel mogelijkheden voor burgerparticipatie. Daarnaast vinden de tegenstanders sommige vraagstukken te complex om aan de burger voor te leggen.

Inwoners moeten volgens D66 Katwijk veel meer en beter betrokken worden. Daarom wil D66 Katwijk dat inwoners invloed uit kunnen oefenen op besluiten die het college en de gemeenteraad willen gaan nemen.

Dit jaar lijkt D66 meer kans te maken. De nieuwe coalitie met DURF, SGP en ChristenUnie hebben het referendum ook opgenomen in het coalitieakkoord. In dat akkoord staat dat het college deze periode een suggestie wil doen voor de invulling van het referendum.

Handtekeningen
Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal handtekeningen wat nodig is, om een verzoek in te dienen voor een referendum. Vervolgens zijn er nog meer handtekeningen nodig om het referendum daadwerkelijk uit te voeren. Het college wil geen opkomstdrempel.

Een belangrijke kanttekening hij het referendum is dat hij niet bindend is. De gemeente ziet het als een advies van de burger, maar hoeft dit advies niet over te nemen.