GemeenteBelangen wil de maximum snelheid op de N206 verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur. Het gaat om het stuk N206 tussen de Nieuwe Roversbrug en de grens met Noordwijk. De partij wil met die aanpassing de geluidsoverlast en fijnstof verminderen.

Op andere delen van de N206 geldt al een maximum snelheid van 80 kilometer per uur.

GemeenteBelangen heeft in 2015 al een motie ingediend om de snelheid te verlagen. De partij vindt de verlaging van de maximum snelheid een relatief goedkope en makkelijke oplossing voor een groot overlast probleem.

Die motie werd toen door een meerderheid van de gemeenteraad gesteund.

Van een aanpassing is het echter niet gekomen. De beslissing daarover ligt bij de provincie. De provincie gaf toentertijd aan geen plannen te hebben voor een verlaging van de snelheid.

Nu de N206 wordt aangepast voor de Rijnlandroute en de werkzaamheden aan de weg volgend jaar klaar zijn, wil GemeenteBelangen de motie opnieuw onder de aandacht brengen.

De motie verzoekt het college van burgemeester en wethouders om bij de provincie aan te dringen op een aanpassing van de maximum snelheid naar 80 kilometer per uur tussen de Nieuwe Roversbrug en de grens met Noordwijk.