Het bedrijf dat het eerste warmtenet in Katwijk zou aanleggen, heeft zich teruggetrokken. Door de hoge energieprijzen en materiaalkosten krijgt de aanbieder het warmtenet in de wijk Kalkoven niet rond. De gemeente Katwijk moet nu op zoek naar een nieuw warmtebedrijf. Het project loopt daarmee een half jaar vertraging en extra kosten op.

De gemeente Katwijk werkt naar een klimaatneutraal Katwijk in 2050. De ontwikkeling van een warmtenet in Kalkoven is de eerste stap in de warmtetransitie van de gemeente. Een meerderheid van circa 300 huishoudens komt in die wijk in aanmerking voor een aansluiting op het warmtenet.

De gemeente sloot na een aanbesteding een overeenkomst met het bedrijf InWarmte. Het bedrijf krabbelt nu terug. ‘InWarmte heeft aangegeven dat de eind vorig jaar ingezette trend, van stijgende gasprijzen en oplopende materiaalprijzen ernstige impact heeft op de financiële haalbaarheid van het warmtenet Kalkoven’, laat de gemeente weten. ‘Daarom heeft InWarmte wijzigingen voorgesteld ten opzichte van de afspraken in de aanbesteding. Over de voorgestelde wijzigingen is juridisch advies ingewonnen en daaruit is gebleken, dat dit voorstel niet past binnen de afwijkingsruimte van het aanbestedingsrecht.’

Nieuwe aanbestedingsronde
De gemeente vindt het belangrijk dat het project weer snel wordt opgepakt. Het eerste warmtenet moet slagen, voor het vertrouwen in warmtenetten, wat belangrijk is voor de energietransitie in Katwijk.

Katwijk nodigt warmtebedrijven opnieuw uit om een warmteplan te maken, maar dan onder nieuwe voorwaarden. De gemeente ziet bijvoorbeeld af van de eis dat het hele warmtenet in de wijk binnen 3 jaar moest worden uitgerold. Als het nieuwe warmtebedrijf het sneller aan kan leggen, is er een bonus van 100.000 euro te verdienen.

Wat ook anders is, is de warmtebron van het warmtenet. Het warmtebedrijf bepaalt zelf of het de duurzame warmte uit de bodem, uit de lucht of uit de Rijn haalt. Het gaat erom welke warmtebron het meest voordelig is voor een goed en haalbaar warmteplan. Zolang de warmte die zij straks ontvangen maar duurzaam is opgewekt.

Volgens de gemeente merken bewoners merken hier niets van.

De gemeente wil de extra kosten die door vertraging ontstaan, verhalen op InWarmte. Hoe hoog dat schadebedrag uiteindelijk wordt, is nog niet duidelijk.