INGEZONDEN VVD – Afgelopen maand stelde de VVD vragen aan het college over de aanpak van meeuwenoverlast. Waar in het verleden overlast bestreden werd door bijvoorbeeld eieren te dompelen of schudden, wordt er nu al jaren bar weinig gedaan door de gemeente. Helaas met effect: het aantal broedparen is vergeleken met 2011 meer dan verdubbeld.

Inmiddels hebben we antwoord gekregen op onze vragen. Het college laat weten dat de verantwoordelijke omgevingsdienst geen ontheffing wil afgeven om de overlast te bestrijden. Wel wordt geprobeerd om de provincie te bewegen het soortenbeleid aan te passen. Dit zou betekenen dat overlastgevende soorten meeuwen hun beschermde status verliezen en aldus meeuwenoverlast bestreden kan worden.

Verder laat het college weten dat jaarlijks gesproken wordt met woningbouwverenigingen: tezamen kijken ze dan hoe bestaande en nieuwe woningbouw onaantrekkelijk gemaakt kan worden voor broedende meeuwen. Ook wordt jaarlijks een rapportage opgemaakt betreft de meeuwen in Katwijk: deze is nodig als onderbouwing voor een eventueel nieuwe ontheffing in de toekomst.

De reactie is voor de VVD teleurstellend. De overlast door broedende meeuwen, die onder meer mensen uit hun slaap houden en soms zelfs fysiek aanvallen, wordt hiermee nog niet bestreden. Wel is het positief dat geprobeerd wordt om de beschermde status van de meeuw af te nemen. De meeuw hoort bij onze gemeente, maar een te grote populatie is zowel voor mens als dier onwenselijk.