De gemeente Katwijk verwacht geen ontheffing van de Omgevingsdienst Haaglanden voor de bestrijding van meeuwenoverlast. Met die vergunning kan de gemeente eieren dompelen, zodat er minder meeuwen bijkomen. Maar de Omgevingsdienst Haaglanden lijkt niet bereid om deze ontheffing af te geven.

Katwijk strubbelt al jaren met meeuwenoverlast. Meeuwen vallen in het centrum mensen aan en houden bewoners ’s nachts wakker.

Een effectieve bestrijdingsmethode is het dompelen van eieren, waardoor de eieren niet uitkomen. Maar meeuwen zijn beschermd door de Wet natuurbescherming. Voor het dompelen is een vergunning nodig en die heeft de gemeente Katwijk sinds 2018 niet meer.

‘Waar er vorig jaar nog uitzicht was op een doorbraak is het nu waarschijnlijk dat er geen ontheffing voor het nemen van overlastbeperkte maatregelen tegen meeuwenoverlast wordt verkregen’, laat het college van burgemeester en wethouders weten op vragen van VVD Katwijk. ‘Momenteel wordt gepoogd de Provincie Zuid-Holland te bewegen om het soortenbeleid aan te passen, zodat overlast gevende soorten meeuwen hun beschermde status verliezen en meeuwenoverlast kan worden bestreden.’