De Katwijkse kroegeigenaren staan niet te springen om de sluitingstijden van de cafés te verruimen. Bezoekers moeten nu voor 01.00 uur binnen zijn, maar het college van burgemeester en wethouders wil dit tijdstip aanpassen naar 01.30 uur. De ondernemers hebben er naar eigen zeggen niets aan. ‘Dit raakt kant noch wal.’

In het coalitieakkoord van DURF, SGP en ChristenUnie staat dat het college de tijden van de horeca wil verruimen. Volgens het college kan niet iedereen om 01.00 uur ergens binnen zijn, met als gevolg dat groepen jongeren blijven hangen op straat.

‘Het probleem schuift op’

De caféhouders zijn het daar niet mee eens. ‘Flauwekul’, noemt Tanja Groenheijde van café Stairs aan de Badstraat het. ‘Iedereen weet dat je voor 01.00 uur binnen moet zijn. Als je het verplaatst naar 01.30 zullen er ook nog steeds mensen zijn die er om 01.45 uur staan en te laat zijn.’

Daar zijn Jeffrey Schreuder en Marco van Duijn van Club The Safe aan de Voorstraat het mee eens. Schreuder: ‘Het probleem schuift op’. Zijn compagnon denkt dat buurtbewoners er ook niet op zitten te wachten. Van Duijn: ‘Mensen zijn een half langer op straat en gaan waarschijnlijk ook weer later naar huis. Wij zijn hier geen voorstander van. Ik zie er ook geen enkel voordeel in’.

‘Ik zie hier geen voordeel in’

Nico Dofferhoff van café The Pocket aan de Badstraat staat ook niet te springen. ‘Ik denk niet dat het veel uit maakt.’ Hij gelooft niet in het argument van het college dat niet iedereen om 01.00 uur binnen kan zijn. Voor bezoekers ziet hij een voordeel. Zij krijgen nog langer de tijd om te bepalen in welk café de avond eindigt. Voor de ondernemers is er economisch een groot nadeel. Bezoekers zijn nog later binnen en kunnen nog switchen naar een andere kroeg.

Het college heeft met geen enkele caféhouder contact gehad over het voorgenomen plan wat in het coalitieakkoord is opgenomen. Er ligt echter nog geen concreet voorstel voor een aanpassing van de tijd. Er is dus ook nog geen besluit over genomen.