Het college van burgemeester en wethouders loopt niet warm voor het instellen van rookvrije zones op het strand van Katwijk. Het verbod zou volgens het college ‘puur symbolisch’ zijn, omdat de gemeente niet kan handhaven. Een rookverbod is juridisch namelijk nog niet mogelijk. Het college is daarnaast bang dat de overlast zich verplaatst naar andere plekken op het strand. 

De rookvrije zones op strand werden voorgesteld door de ChristenUnie. De partij maakt zich zorgen over de schade van sigarettenpeuken. ‘Als je je wat verder verdiept in de schade die sigarettenpeuken kunnen aanrichten voor de (volks)gezondheid, maar ook voor het milieu, dan moet dit meer aandacht krijgen in onze gemeente’, vindt ChristenUnie-raadslid Niels Haasnoot.

De rookvrije zones op strand zijn een initiatief van Stichting de Noordzee. De stichting roept kustgemeenten op om stukken strand aan te wijzen waar niet gerookt mag worden. Buurgemeente Noordwijk ondernam dit jaar actie met het instellen van een rookvrij strand.

‘In de Tabakswet is geregeld waar roken wel of niet mag, en op een openbare plek zoals het strand mag gewoon worden gerookt’, antwoordt het college op vragen van de ChristenUnie. ‘Voor een verbod op het strand zou de wet aangepast moeten worden. Als er toch een verbod wordt ingesteld om te roken op delen van het strand is dit puur symbolisch en kan hier niet handhavend tegen worden opgetreden.’

Het college wijst ook op een mogelijk waterbedeffect. ‘Waar een verbod geldt, gaan mensen op een andere plek roken. Dat zou kunnen betekenen dat de overlast zich verplaatst naar andere plekken op het strand, boulevard, centrum en woonwijken.’