De gemeente Katwijk heeft drie geluidmeetposten geplaatst in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De meetposten moeten meer inzicht geven in de geluidshinder van vliegtuigen boven onze gemeente.

Op de website vliegherrie.nl is te zien dat er vanuit Katwijk bijna dagelijks meldingen worden gemaakt van vliegtuigoverlast.

De meetposten zijn geplaatst aan De Ruijterstraat (Rijnsburg), Kerkweg (Valkenburg) en Overrijn (Katwijk Binnen). Via de website www.katwijk.nl/geluidmeetposten kunnen mensen de metingen volgen.

Luchtruimherziening 2023
Gemeente Katwijk is lid van de Bestuurlijke Regie Schiphol, cluster Zuidwest. Dit is een wettelijk adviesorgaan dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat adviseert over geluidshinder rond Schiphol. Ook buurgemeenten uit de regio nemen hieraan deel. Het Rijk werkt aan de Luchtruimherziening 2023. Hierin komt te staan hoe Nederland op een betere manier gebruik kan maken van het luchtruim om uitstoot en hinder te beperken.

De meetgegevens moeten helpen in de gesprekken om de geluidshinder en het aantal vliegbewegingen in onze regio te beperken.