INGEZONDEN CHRISTENUNIE – Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 september heeft ChristenUnie raadslid Niels Haasnoot een fictief verkeersbord overhandigd aan wethouder Gerard Mostert met daarop de aanwijzing welke kant fietsers op moeten. Dit om de stelling van de ChristenUnie kracht bij te zetten, namelijk dat deze bewegwijzering moet worden toegevoegd bij het nieuwe fietspad Vlaggeduin. Katwijkers kennen deze plek wel, maar voor toeristen en overige gasten is deze plek onbekend. “En wat gebeurt er? Ze rijden rechtdoor naar het Bosplein, want dat geeft de Duin- en Zeeroute aan. En daar wil je met de fiets nu net niet komen. Borden plaatsen dus, want het strand is slechts 1,9 kilometer via het snelfietspad” aldus raadslid Niels Haasnoot.

Het is wat de ChristenUnie betreft goed nieuws dat de bewegwijzering voor fietsers nu ook een extra impuls krijgt. Wethouder Mostert deed de toezegging: de borden gaan er komen. De ChristenUnie heeft meermaals aangedrongen op de aanpassing van diverse verkeersknelpunten. Zo stelde de ChristenUnie eerder al vragen over de onveilige oversteekplaatsen voor, met name jonge, fietsers op de Industrieweg en de Biltlaan. “Het oversteken op de Biltlaan bij de Rijnsoever- Noord zal ook eerder worden aangepakt. Het college mikt nu op halverwege 2023. Een gevaarlijk punt, waar snel wat moet gebeuren!” Aldus Niels Haasnoot.

Het ging in deze sessie over relatief kleine verkeerskundige maatregelen. De grote, structurele oplossingen komen aan de orde bij de Katwijkse Agenda Mobiliteit (KAM) en de investeringsagenda. Het college is voornemens nu structureel geld uit te trekken voor kleine aanpassingen. Niels Haasnoot: “Dat kan al veel schelen en ‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert’.