De ChristenUnie en SGP zijn niet blij met de zondagopenstelling van het Katwijks Museum. Het museum aan de Voorstraat in Katwijk aan Zee was afgelopen zondag voor het eerst open voor bezoekers. De twee christelijke partijen willen dat de gemeente met het museumbestuur in gesprek gaat en dat het besluit ongedaan wordt gemaakt. Volgens de fracties is er onrust ontstaan bij inwoners en vrijwilligers van het museum, die vinden dat de openstelling in strijd is met de zondagsrust. 

De opening op zondag was een historische gebeurtenis in Katwijk. Het Katwijks Museum was op zondag altijd gesloten vanwege de zondagsrust.

‘Het is voor het bestaan van het Katwijks Museum en het Genootschap Oud Katwijk van belang, dat er meer bekendheid is dan tot nu toe het geval is’, liet het museum weten. ‘De openstelling op zondag is daarbij een belangrijke factor.’

Het bestuur laat in die reactie ook weten dat het museum rekening houdt met ‘de uiteenlopende opvattingen over de besteding van de zondag’. Vrijwilligers worden niet gedwongen om op zondag gastheer of gastvrouw te zijn.

De ChristenUnie en SGP hebben desondanks naar eigen zeggen, veel reacties ontvangen van vrijwilligers. Ook zij maken bezwaar tegen de openstelling op zondag. Bovendien zou de openstelling niet op de ledenvergadering geagendeerd zijn en niet besproken zijn. ‘Geen juiste handelswijze’, vinden de twee partijen.

De fracties wijzen het college van burgemeester en wethouders erop dat bij de fusie tussen de drie dorpen destijds een motie is aangenomen dat er rekening zal worden gehouden met de identiteit van de kernen. De zondagsopenstelling past volgens hen niet bij de identiteit van Katwijk aan Zee. Ook vrezen zij dat leden en vrijwilligers hun lidmaatschap en betrokkenheid zullen opzeggen.

De partijen willen dat het college van burgemeester en wethouders met het Genootschap Oud Katwijk en het Katwijks Museum in gesprek gaat om het besluit ongedaan te maken.

De vraag wordt een interessante discussie tussen de collegepartijen DURF, ChristenUnie en SGP.

DURF, de partij van wethouder Sonny Spek met de portefeuille cultuur in zijn zak, laat weten voor de zondagopenstelling van het museum te zijn. ‘Een mooi besluit, dat ook in ons programma als wens stond genoemd’, benoemt DURF de genomen stap van het museum.