De ChristenUnie wil dat het college van burgemeester en wethouders kijkt naar de mogelijkheden voor rookvrije zones op het strand van Katwijk. De gemeente zou daarmee in de voetsporen treden van Noordwijk en Renesse waar al rookvrije zones op strand zijn ingesteld.

De ChristenUnie is geschrokken van de resultaten van de Beach Clean Up Tour die onlangs langs de kust van Nederland plaatsvond. Vrijwilligers raapten bijna 90.000 peuken van het strand op.

‘Als je je wat verder verdiept in de schade die sigarettenpeuken kunnen aanrichten voor de (volks)gezondheid, maar ook voor het milieu, dan moet dit meer aandacht krijgen in onze gemeente’, vindt ChristenUnie-raadslid Niels Haasnoot.

Haasnoot wijst op de gevolgen van de rondzwervende peuken. ‘Kinderen die peukenafval in hun mond stoppen, honden die het oppeuzelen tijdens een strandwandeling, in het water levende organismen die vergiftigd kunnen raken en tot wel duizend (!) liter water dat verontreinigd kan raken door één sigaret.’

De rookvrije zones op strand zijn een initiatief van Stichting de Noordzee. De stichting roept kustgemeenten op om stukken strand aan te wijzen waar niet gerookt mag worden.

De ChristenUnie wil dat het college samen met strandpaviljoenhouders en met Jutters Katwijk in gesprek gaat over het creëren van rookvrije zones op strand. Na dit gesprek moet er een voorstel komen voor het instellen van rookvrije zones.