De voormalige Prins Mauritsschool aan de Nolensstraat in Katwijk blijft voorlopig in gebruik als tijdelijke huisvesting voor scholen die verbouwd worden. De gemeente had met woningcorporatie Dunavie afspraken om op deze locatie sociale huurwoningen te bouwen. Die afspraak is nu van de baan.

De voormalige Prins Mauritsschool wordt op dit moment gebruikt door SBO De Windvang. In de oorspronkelijke planning zou De Windvang, samen met De Krulder, het nieuwe IKC+ in de zomer van 2022 betrekken. Dat is echter uitgesteld naar het najaar van 2023.

In Katwijk staan er nog meer renovaties voor scholen op de planning. De gemeente vindt het van belang dat ook die scholen tijdens de verbouwing een tijdelijke huisvesting krijgen. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat het schoolgebouw pas op z’n vroegst na 2032 kan worden vrij gegeven voor andere ontwikkelingen.