Een groen terrein met glijbaan, speelberg, jeu-de-boules baan en een route van tegelspelletjes. Het braakliggend stuk grond van voormalig wijkgebouw De Wiek in de Molenwijk moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud. Vanaf september wordt het terrein aan de Fresiastraat flink aangepakt.

Bewoners maken zich zorgen over de sociale voorzieningen in de wijk. Na de bibliotheek en het wijkgebouw, verdwijnt dit jaar ook de Otto Baronschool.

De gemeente besloot daarom om met het Welzijnskwartier en bewoners op zoek te gaan naar een nieuwe voorziening voor de Molenwijk. Daarvoor stelt de gemeente het terrein van De Wiek beschikbaar voor drie jaar.

Tijdens een bewonersavond is er een werkgroep samengesteld met vier wijkbewoners, de wijkregisseur en de wijkwerker van Welzijnskwartier, om gezamenlijk plannen uit te werken en te realiseren. De werkgroep wil van het terrein een ontmoetingsplek maken ‘waar jong en oud zich kunnen vermaken’.

Meedoen in september
Verschillende sponsors uit de wijk zijn benaderd om zich maatschappelijk in te zetten voor hun wijk. Ook buurtbewoners worden uitgedaagd om te helpen dit leuke plan te realiseren. In september gaat de schep in de grond, op zaterdag 17 en 24 september kan er dus een hoop hulp gebruikt worden, tussen 9.00 en 16.00 uur.

Wil je je al opgeven als hulptroep in september of heb je vragen aan de werkgroep. Neem dan contact op met Sanne Alblas sannealblas@welzijnskwartier.nl.