INGEZONDEN GEMEENTEBELANGEN – Niet alleen heeft het realiseren van een park op de Kwakelwei geen prioriteit voor het college, ze willen hun vingers er ook niet aan branden. De zeer magere steun, zoals beschreven staat in hun coalitieakkoord, blijft bij het faciliteren en afwachten tot er door anderen geld wordt gevonden.

Afgelopen jaar heeft de gemeente de jaarrekening afgesloten met ruim €6,5 miljoen in de plus, voldoende geld voor een prachtig park. Dus het geld is er, waarom nog langer wachten? GemeenteBelangen vindt deze houding van het college onacceptabel en diende daarom donderdagavond een motie in om de volgende stap te zetten voor het realiseren van een park op de Kwakelwei.

De strekking van de motie is simpel, want het voorwerk was al door het vorige college gedaan. Er lag namelijk al een brief met mogelijkheden om een park te verwezenlijken, maar deze waren nog niet helemaal uitgewerkt. Deze uitwerking hiervan werd overgedragen aan het nieuwe college. De motie van GB vraagt daarom precies dat, een uitgewerkt voorstel te maken en die ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Maar naast dat het coalitieakkoord al geen enkele ambitie laat zien, is de groene insteek van dit college al snel als sneeuw voor de zon verdwenen. De drie coalitiepartijen sloten de gelederen en stemde onze motie weg, die gelukkig wel gesteund werd door de gehele oppositie.

Hoe moet dat dan nu met een park op de Kwakelwei, komt dat er nog?

Grappig is dan dat de grootste coalitiepartij vol trots meldt dat er bij de begrotingsbehandelingen in November een voorstel komt van het college over de Kwakelwei. Maar dat is toch precies wat onze motie voorstelde?

GemeenteBelangen vindt het jammer dat deze bijzondere koers is genomen en zal bekijken of het bij de begroting in November wel de volgende stap “mag” zetten in de (eindelijke) realisatie van een park op de Kwakelwei.