De gemeente Katwijk wil geen stopborden plaatsen bij de oversteekplaats op de Melkweg nabij het appartementencomplex de Grote Beer. Bewoners uit de wijk Katwijk Noord vinden de oversteek onveilig. De wijkraad pleitte voor de terugkeer van stopborden, maar de gemeente wijst dat verzoek af.

Wijkraad Katwijk Noord stuurde in juni een brief naar het college van burgemeester en wethouders met daarin de oproep om het verkeerspunt veiliger te maken. Fietsers voelen zich niet veilig bij het oversteken. Volgens de wijkraad rijden auto’s te had en zien ze fietsers vaak te laat of helemaal niet. Vorig jaar heeft er een dodelijk ongeluk plaatsgevonden.

Bij de oversteek hebben al eerder stopborden gestaan. Die zijn weggehaald en vervangen voor voorrangsborden voor de doorstroming van de lijnbus.

‘De landelijke richtlijnen (CROW) schrijven voor dat stopborden alleen toegepast dienen te worden op locaties waar het zicht zeer slecht is en op plaatsen waar bestuurders uit eigen beweging zouden stoppen’, antwoordt het college op het pleidooi van de wijkraad. ‘Beide zijn hier niet van toepassing naar onze mening. Bij een laagstaande zon dienen automobilisten en andere weggebruikers zich aan te passen aan de (weers)omstandigheden, net als bij (harde) regen of sneeuw.’

Het college verwacht daarnaast dat stopborden lang niet altijd door automobilisten gerespecteerd wordt.

De gemeente wil wel andere aanpassingen aan de oversteek maken. De borden die er staan, worden beter zichtbaar. De drempel wordt verhoogd of verlengd en de ‘overbodige markering’ van het fietspad wordt verwijderd. ‘De definitieve aanpassingen worden op korte termijn duidelijk na een schouw met de aannemer.’