De Limes Bubble Barrier in Katwijk is de eerste Bubble Barrier in een riviermonding. Het bellenscherm gaat de strijd aan met plastic zwerfafval.

Het idee voor het bellenscherm ontstond bij Jutters Katwijk (later stichting Coast Busters). De groep vrijwilligers maakte zich zorgen over het plastic in het water. ‘Tijdens het strandjutten zien we dat plastic uit de Oude Rijn bij Katwijk in de Noordzee terechtkomt’, zegt Claar-Els van Delft, voorzitter van stichting Coast Busters. ‘Jaarlijks komen er ruim 1 miljoen stukjes plastic bij Katwijk in de Noordzee terecht. Dat komt neer op meer dan 2 ton plastic dat in zee belandt en daar vormt het een groot gevaar voor het ecosysteem en de voedselketen.’

De jutters verzamelen tijdens wandelingen vuil van het strand. De groep ging op zoek naar een langetermijnoplossing. Uiteindelijk werd een oplossing gevonden in een Bubble Barrier.

‘We waren op zoek naar een duurzame oplossing om plastic tegen te houden en de Bubble Barrier bleek een effectieve manier om plastic variërend in grootte uit het water te halen’, zegt Claar-Els.

De Bubble Barrier bestaat uit een bellenscherm, een opvangsysteem en een luchttoevoer systeem. Het bellenscherm wordt gemaakt door een geperforeerde buis op de bodem van de rivier te plaatsen en hier lucht doorheen te pompen. De luchtbellen brengen plastic omhoog dat in het water zweeft en drijft. Wanneer het gemaal het water in de Oude Rijn richting zee pompt of wanneer het waait, wordt het plastic door de diagonale plaatsing van het bellenscherm naar een opvangbak aan de waterkant geleid, waar het plastic uit het water wordt verwijderd. De Limes Bubble Barrier kan zo 24 uur per dag, 7 dagen per week plastic afvangen over de gehele breedte van de rivier zonder boten te hinderen.

De juttersgroep stopt niet bij de realisatie van de Limes Bubble Barrier; stichting Coast Busters is van plan om een educatie- en monitoringscentrum op te zetten om het bewustzijn over plasticvervuiling in water te vergroten en bezoekers aan te zetten tot actie om samen het probleem aan te pakken. In dit centrum wordt ook het door de Limes Bubble Barrier opgeviste afval verzameld, gesorteerd en geanalyseerd. De kennis uit dit onderzoek wordt straks gebruikt om met gerichte acties nog meer plastic uit de rivieren te verwijderen.