INGEZONDEN PvdA – Met de stijgende energieprijzen komen steeds meer Katwijkers in de financiële problemen en wordt het voor veel mensen moeilijk om aan het einde van de maand alle rekeningen te betalen. Het Centraal Planbureau gaf aan dat naar verwachting 1/3 van de Nederlandse huishoudens hier de komende tijd tegenaan gaat lopen. Voor de PvdA geeft dit aanleiding om snel meer te doen aan armoedebestrijding en een groter vangnet te bieden.

Extra armoedegelden
In de vorige raadsperiode is er dankzij de inzet van de PvdA al besloten om extra geld in te zetten voor armoedebestrijding. De plannen wat het Katwijkse college wil gaan doen met dit geld zijn echter nog niet bekend. De partij roept de wethouder dan ook op om hier snel mee te komen. Fractievoorzitter Matthijs van Tuijl: ‘Al bij de begrotingsbehandeling in november is gevraagd meer geld hiervoor uit te trekken, het wordt nu echt tijd dat de plannen komen om mensen te helpen. Huishoudens die in de knel zitten hebben geen boodschap aan dat er verkiezingen waren, die willen actie’.  Vanuit het college werd onlangs aangegeven, na vragen van de PvdA, dat nog voor de zomer meer duidelijk wordt hierover.

Maatwerk bij energiecompensatie
Een tweede maatregel die de PvdA wil doorvoeren is meer maatwerk bij energiecompensatie. Op dit moment is het zo dat mensen tot 120% van de bijstandsnorm aansprak kunnen maken op energiecompensatie. Dit is een hele harde grens, waardoor veel mensen in de problemen hier buiten vallen. Naar de mening van de sociaal democraten moet deze grens dan ook opgetrokken worden tot 130% van de norm en daarnaast moet er maatwerk worden toegepast. De PvdA wil dat er gekeken wordt naar de omstandigheden van mensen. Bepaalde huishoudens of juist alleenstaanden jongeren kunnen buiten de regeling vallen terwijl ze wel met grote problemen zitten. Deze mensen wil de PvdA niet in de kou laten staan.

Permanente plek voor de Voedselbank
Daarnaast heeft de PvdA samen met het CDA een motie ingediend om de Voedselbank op de huidige plek, in Rijnsburg, te kunnen behouden. Over twee jaar zou het contract aflopen voor de huisvesting, maar we kunnen het ons als gemeente niet veroorloven om hier onduidelijkheid over te laten bestaan. De Voedselbank speelt een cruciale rol in het bestrijding van armoede en vooral ook in het tijdig helpen van mensen en daarbij het doorverwijzen naar de juiste instanties om ze te helpen. De motie werd unaniem aangenomen door de Katwijkse gemeenteraad. De PvdA is hier blij mee en hoopt dat we snel zekerheid kunnen bieden aan de Voedselbank over het permanent maken van deze plek.