Het Zanderijtunneltje gaat dicht voor autoverkeer. Twee weken geleden was er nog een meerderheid voor het openhouden van het tunneltje, maar daar kwam donderdagavond door een bijzondere move van DURF verandering in. De partij stemt in met het voorstel van de provincie om het tunneltje te sluiten, maar vraagt nog wel een toelichting op een nieuwe en zelfbedachte variant. Die toelichting zou het nieuwe college met twee wethouders van DURF, nog wel eens ander besluit kunnen doen nemen. 

Het Zanderijtunneltje tussen de Baron van Wassenaerlaan en de Nieuwe Duinweg wordt meegepakt in het plan van de provincie Zuid-Holland die in het kader van R-net een nieuwe busbaan aanlegt langs Valkenhorst en de Duinvallei. De provincie adviseert om het tunneltje autovrij te maken. Dit zou de veiligheid van het tunneltje ten goede komen.

De discussie over het kiezen tussen de belangen van de fietsers of automobilisten herhaalde zich woensdagavond. ChristenUnie, PvdA, GemeenteBelangen, D66 en KiesKatwijk willen het tunneltje voor autoverkeer sluiten. De partijen baseren hun oordeel op vijf organisaties die wijzen op de onveilige situatie van het tunneltje en adviseren om het te sluiten. Dat correspondeert ook met het besluit van de gemeenteraad om in de Katwijkse Agenda Mobiliteit vast te leggen dat de belangen van voetgangers en fietsers voor dat van de automobilisten gaat.

Erik den Haas (DURF) hield twee weken geleden een pleidooi voor het openhouden van het tunneltje voor autoverkeer, omdat het een belangrijke verbinding is tussen twee wijken. Donderdagavond stelde het raadslid een onderzoek voor naar een nieuwe variant waarbij fietsverkeer niet door het tunneltje rijdt. Volgens Den Haas is er op deze manier geen confrontatie tussen auto’s en fietsers. Het is een variant die nog niet onderzocht is.

Ook CDA en VVD zijn voor het openhouden van het tunneltje. De SGP worstelde met het vraagstuk.

Wethouder Rien Nagtegaal probeerde opnieuw de partijen te overtuigen van de onveilige situatie in het tunneltje. De tunnel is gemaakt voor landbouwverkeer. De voetpaden die er lopen zijn geen voetpaden, maar schrikstroken om te voorkomen dat verkeer de wanden van de tunnel raakt. Bij het verbreden van het voetpad wordt de situatie nog nijpender volgens Nagtegaal. De weg voor fietsers en auto’s wordt dan nog smaller.

Over het voorstel van DURF is de wethouder duidelijk. Ook als er een ander fietspad ligt wat niet door het tunneltje gaat, zullen fietsers nog steeds van het tunneltje gebruik maken. De confrontatie tussen fietsers en auto’s blijft en de onveiligheid wordt niet opgelost.

DURF en CDA wilden beide een amendement indienen. Met de hoop dat partijen van gedachten zouden veranderen, werd een korte schorsing aangevraagd. Die schorsing pakte voor de voorstanders van de sluiting goed uit.

DURF vroeg een toezegging van de wethouder om een schriftelijke toelichting te geven waarin wordt uitgelegd waarom de voorgestelde variant van DURF niet mogelijk is. Het besluit moet echter dinsdag door het nieuwe college van burgemeester en wethouders worden genomen. Een nieuw oordeel of nieuwe discussie over de oplossing van DURF zou niet meer mogelijk zijn. DURF wil het besluit over laten aan het nieuwe college. Dat nieuwe college wordt vandaag geïnstalleerd met onder andere twee wethouders van DURF. Dat wekte bij enkele partijen de indruk dat DURF dinsdag met zijn nieuwe wethouders tegen het besluit van de gemeenteraad in zou gaan. ‘Als u volgende week een besluit neemt wat haaks staat op het besluit van de raad, zouden we dat zeer onjuist vinden’, merkt Matthijs van Tuijl van de PvdA op.

DURF stemde uiteindelijk in met het voorstel om geen wensen en bedenkingen te uiten om de tunnel bij de Nieuwe Duinweg en het zuidelijk deel van de Nieuwe Duinweg uitsluitend te bestemmen voor voetgangers en (brom)fietsers. Met het gevolg dat het college de provincie het bericht kan versturen dat het tunnel gesloten kan worden voor autoverkeer.

De toelichting die DURF nog wil op een mogelijke nieuwe variant zaait verwarring. Zou die toelichting er dan voor kunnen zorgen dat het college uiteindelijk toch een ander besluit neemt dan de gemeenteraad opdraagt? In dat geval zou het tunneltje openblijven voor autoverkeer. De provincie moet dan groen opofferen voor een vrij liggend fietspad langs de toekomstige busbaan, omdat zij het tunneltje niet veilig genoeg acht voor fietsers.