Wethouder Gerard Mostert verwacht voor de zomer groen licht te krijgen voor Valkenhorst. Het vaststellen van het bestemmingsplan van de nieuwe wijk liep vertraging op door stikstof. Uit nieuwe berekeningen blijkt nu dat de effecten van de bouw van Valkenhorst op Natura 2000-gebieden genoeg gecompenseerd kunnen worden. 

De gemeente Katwijk staat te popelen om te bouwen. Het bouwen van woningen was een groot thema tijdens de verkiezingen.

Het bestemmingsplan van de 5.600 woningen op voormalig vliegkamp Valkenburg zou in februari worden vastgesteld door de gemeenteraad. Stikstof verstoorde toen het feestje. Een wettelijk verplichte nieuwe rekentool voor stikstofberekeningen kon niet garanderen dat er voldoende stikstofrechten voor Valkenhorst beschikbaar waren.

Een nieuwe rekentool maakt de bouw wel mogelijk. De nieuwe zogenoemde Aerius-rekentool verlangt namelijk dat de stikstofneerslag niet tot op 5 kilometer maar tot op 25 kilometer van de grens van het plangebied moet worden berekend en gecompenseerd.

Dankzij de stikstofrechten van drie opgekochte agrarische bedrijven die binnen deze kilometers liggen, is er genoeg compensatie voor Valkenhorst. Daarnaast moeten de gebouwen van de hangaars op het vliegveld op den duur van het gas af.

Wethouder Gerard Mostert is opgelucht over de uitkomsten van de nieuwe stikstofberekeningen en het positieve oordeel hierover van de Omgevingsdienst Haaglanden. ‘Dus het is eindelijk zo ver. Ons college kan het bestemmingsplan opnieuw in procedure brengen. Ik ga ervan uit dat de gemeenteraad dit snel zal oppakken en hoop op groen licht voor het bestemmingsplan voor de zomer.’

Het bestemmingsplan wordt in juni door de gemeenteraad behandeld.