Vandaag is de Nationale Herdenking. In Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg wordt op verschillende plekken stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Bekijk hier het programma van de herdenkingsbijeenkomsten. 

Herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk
Vanavond wordt de herdenkingsbijeenkomst van de gemeente Katwijk gehouden in de Dorpskerk aan de Kerklaan 12 in Katwijk aan den Rijn. Het college van burgemeester en wethouders zal deze bijeenkomst bijwonen.

De bijeenkomst begint om 18.30 uur. Chris van Dam, voormalig lid van de Tweede Kamer namens het CDA en voormalig voorzitter van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, is als spreker uitgenodigd. Het onderwerp waarover hij zal spreken is ‘Menselijke waardigheid’.

Christelijk Oratorium Vereniging Excelsior zal muzikale medewerking verlenen aan de herdenkingsbijeenkomst. Ook zullen leerlingen van IKC de Duinroos, Willem van Veenschool, Ds.R.P.A. Rutgersschool actief aan de bijeenkomst deelnemen. Zij hebben dit jaar de monumenten De Leeuw, de Joodse begraafplaats en de Engelandvaarders geadopteerd.

Na de herdenkingsbijeenkomst wordt in Valkenburg, Katwijk en Rijnsburg bij de oorlogsmonumenten om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Vervolgens vinden de kransleggingen plaats. De officiële kranslegging vindt dit jaar in Rijnsburg plaats. Hierbij zal burgemeester Visser aanwezig zijn.

Katwijk
In Katwijk is er een stille tocht vanaf het gemeentehuis aan de Koningin Julianalaan naar het oorlogsmonument De Leeuw. De stoet verzamelt vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis en vertrekt om ongeveer 19.45 uur. Er wordt medewerking verleend door de harmonie van de Chr. Muziekvereniging U.N.I.

Afsluitingen in Katwijk
Op 4 mei zijn tussen 19.45 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:
Zeeweg vanaf de Meeuwenlaan tot aan de Koningin Julianalaan;
Willem de Zwijgerlaan ten noorden van de Nieuwe Duinweg.

Rijnsburg
In Rijnsburg is er een stille tocht naar het Oorlogsmonument naast het gemeenschapshuis De Burgt aan het Burgemeester Koomansplein. De Flora Brass zal hierbij muzikale medewerking verlenen. De stoet start om 19.40 uur vanuit ‘De Voorhof’ Vliet Noordzijde 36. Degene die wenst mee te lopen met de stille tocht dient uiterlijk om 19.15 uur in ‘De Voorhof’ aanwezig te zijn.

Na de officiële plechtigheden is er een herdenkingsbijeenkomst in de Grote -of Laurentiuskerk. Hier zal Anne Post, kleinzoon van dominee Henk Post die actief was in het verzet tijdens WOII, een overdenking houden. Leerlingen van de Koningin Wilhelminaschool, de Julianaschool en Emmaschool zullen actief aan de bijeenkomst deelnemen. Zij hebben dit jaar het oorlogsmonument aan de Kerkstraat, het bevrijdingsmonument aan de Johannes Poststraat en het verzetsmonument geadopteerd.

Afsluitingen in Rijnsburg
Op 4 mei zijn tussen 18.30 en 21.00 uur de volgende wegen afgesloten:
de Kerkstraat vanaf de Hofstraat/Abdijlaan tot aan de Oude Vlietweg/Heerenweg;
het Burgemeester Koomansplein.
Ook mogen er tijdens de genoemde tijd geen auto’s geparkeerd zijn of worden in het afgesloten gebied. Iedereen wordt verzocht hier medewerking aan te verlenen.

Valkenburg
In Valkenburg verzamelt men zich om 19.30 uur bij het Dorpshuis en loopt men in stille tocht om ongeveer 19.45 uur achter om de Hervormde Kerk aan het Castellumplein naar de erebegraafplaats. Bij de kranslegging wordt medewerking verleend door Valkenburgs Harmonie en een detachement van de Natres.

Afsluitingen in Valkenburg
Op 4 mei zijn tussen 19.00 en 20.30 uur de volgende wegen afgesloten:
kruising Hoofdstraat/Broekweg;
kruising Marinus Poststraat/Broekweg;
kruising Middenweg/Marktveld;
kruising Burgemeester Lotsystraat/Marktveld;
op het Dorpshuisplein.

Iedere belangstellende is van harte welkom bij de herdenkingsbijeenkomsten en kransleggingen.