Het nieuwe coalitieakkoord van DURF, SGP en ChristenUnie is door de overige partijen niet met gejuich ontvangen. CDA, GemeenteBelangen, PvdA, VVD, D66 en KiesKatwijk zijn teleurgesteld in het akkoord. De partijen zien weinig terug van de groots aangekondigde veranderingen. Daarnaast maken ze zich zorgen over de financiële onderbouwing, die volgens hen bij het akkoord ontbreekt.

De oppositie slaat DURF om de oren met zijn eigen slogan ‘Maak verandering mogelijk’.

De PvdA vindt het teleurstellend dat weinig concrete ambitie of verandering te vinden is in het coalitieakkoord met de naam ‘Met elkaar realistische keuzes maken – verandering met behoud van het goede’. Fractievoorzitter Matthijs van Tuijl: ‘De titel van het stuk had beter kunnen zijn: Benoemen wat al geregeld is, vaag over wat moet komen. Van die beloofde verandering zien wij helaas niet veel’.

GemeenteBelangen vindt het akkoord vaag en zonder echte ambitie.

D66, VVD en CDA zien weinig ruimte voor discussie. Lennart van der Plas (VVD) vraagt zich af hoeveel ruimte er nog is voor de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid. Volgens Ralf Boland van D66 is het al duidelijk dat de nieuwe coalitiepartijen geen zin hebben om goeie plannen van andere partijen mee te nemen. ‘Bij de presentatie gaven zij aan veel te hebben afgesproken en dat het geen open akkoord is. Daarmee komen de achterkamertjes waarin enkele partijen het met elkaar regelen kennelijk terug.’

De grootste zorgen van de oppositie richt zich op de financiën. ‘Het akkoord is een kleurloos document zonder zelfs maar enige financiële onderbouwing en er wordt niet inhoudelijk ingegaan op belangrijke vraagstukken. In het hele akkoord is er totaal geen financiële paragraaf te vinden en dat is op z’n minst erg zorgelijk!’, laat KiesKatwijk weten. Het nieuwe college heeft al lastenverzwaring aangekondigd, maar hoe dit precies zit, is nog niet duidelijk. Volgens de PvdA zegt het akkoord niks over welke financiële keuzes gemaakt gaan worden.

Barend Tensen van CDA is blij dat er nog een debat komt over het coalitieakkoord. Hij mist oplossingen voor belangrijke thema’s zoals het woningtekort.

De partijen gaan op donderdag 2 juni met elkaar in het debat over het coalitieakkoord. Die avond worden ook de nieuwe wethouders aangesteld.